NEO Consulting

Løsningene på helsesektorens utfordringer finnes ved å kombinere

Network Excellence Ownership


Derfor ble NEO Consulting AS grunnlagt. Selskapet skal gjennom strategisk rådgivning og langsiktig samarbeid bygge bro

  • mellom ulike aktører i helsesektoren, og

  • mellom dagens utfordringer og fremtidens løsninger.

Selskapet arbeider med offentlige så vel som private aktører i helsesektoren, på myndighets- så vel som på virksomhetsnivå, både med primær- og spesialisthelsetjenesten. Ambisjonen er å utvikle et unikt, spisset og høykompetent nettverk av konsulenter, med fokus på helsesektoren.

Vi arbeider med store og komplekse organisasjoner, så vel som små, spennende start-ups. Fellesnevneren er aktører med som har ambisjoner om å gjøre en forskjell og som har potensialet i seg til å endre helsesektoren. Da sammenfaller det med NEO Consulting sin visjon.

Bakgrunn og ambisjon

Kompetanse og tjenester

Kunder og nettverk

Samarbeid og relasjoner

Prosjekter og resultater

Mer om NEO Consulting

© NEO Consulting AS


Postadresse: Postboks 49 Nygårdstangen5838 Bergen, Norway
Besøksadresse: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen, Norway


Org.nr. 921417837 MVA