Hva?

Kompetanse og erfaring

NEO Consulting har tilgang til omfattende og dyp erfaring fra helsesektoren. Dette inkluderer erfaring fra

 • Internasjonal, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå

 • Regionale helseforetak, helseforetak, sykehusavdelinger

 • Aktører i primærhelsetjenesten

 • Offentlige, private ideelle og private kommersielle aktører

 • Helsetjenesteleverandører, medisinsk teknologi og IKT

NEO Consulting tilnærmer seg problemstillingene strategisk og helhetlig, men kompetansen hviler på konkrete og detaljerte erfaringer. Dette gir våre strategiske rådgivningstjenester et solid og realistisk fundament.

Erfaringene spenner fra "Population Health" og Policy nivå, til styring, implementering og government, videre til selskaps-, foretaks- og avdelingsnivå, og helt ned til pasientforløp, den enkelte pasient og medarbeider, arbeidsprosesser, teknologi og operative problemstillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Digitalisering, bærekraft, samhandling og verdibaserte helsetjenester er fire stikkord som treffer mange av prosjektene.


Tjenester

NEO Consulting arbeider gjennom langsiktige relasjoner og i nettverk med

 • Population health, Value based healthcare, helsepolitikk, reformer i helsesektoren og rammevilkår

 • Strategiutvikling og gjennomføring

 • Transformasjon av helseaktører og helsesystemer

 • Transaksjonsstøtte og virksomhetsutvikling

 • Styring, organisering, operasjon og prosess

 • Strategisk mentor

 • Mentor i forbindelse med koronakrisen

 • Program- og prosjektledelse

 • Digitalisering og helsetjenesteutvikling

for aktører i og rundt helsesektoren