NEO Mentoring

Mentorstøtte til gründerbedrifter

Helsesektorens bærekraft avhenger av at nye ideer realiseres. Så enkelt, så vanskelig.

Derfor investerer vi i NEO deler av vår tid til å hjelpe oppstartsselskaper og gründere. Det å få tilgang til solid strategi- og gründererfaring, omfattende nettverk og spisskompetanse inn mot helsesektoren kan bety alfa og omega i en oppstartfase og i krevende tider.

Vi har inngått samarbeid med Connect Vest og kan tilby strategisk mentorprogram.

Dette er en del av mentorprogrammet til Innvasjon Norge. Ta kontakt med oss for å diskutere nærmere eller kontakt Connect Vest for en referansesjekk.

Søknad og mer informasjon finner du hos Connect Vest her.

Mentorstøtte til helseledere

Å være leder i helsesektoren er noe av det mest meningsfulle, men også krevende du være. Mener vi.

NEO Mentoring handler om å ha en å sparre med, en å lufte tankene med og en som er god til å strukturere problemstillinger. En man i fortrolighet kan drøfte det som plager en. En som kan gi ideer og inspirasjon. En som har lang erfaring, en som bryr seg og en som selv jobber "hands on" i sektoren.

Dette er NEO Mentoring. Det er en tjeneste og en samarbeidsform en rekke ledere i helsesektoren har benyttet seg av benytter, og er en tjeneste vi med ydmykhet leverer til utvalgte samarbeidspartnere.