NEO Mentoring

Mentorstøtte til gründerbedrifter

Helsesektorens bærekraft avhenger av at nye ideer realiseres. Så enkelt, så vanskelig.

Derfor investerer vi i NEO deler av vår tid til å hjelpe oppstartsselskaper og gründere. Det å få tilgang til solid strategi- og gründererfaring, omfattende nettverk og spisskompetanse inn mot helsesektoren kan bety alfa og omega i en oppstartfase og i krevende tider.

Vi har inngått samarbeid med Connect Vest og kan tilby to typer mentorprogram:

  • Strategisk mentor
  • Mentor i forbindelse med koronakrisen

Dette er en del av mentorprogrammet til Innvasjon Norge. Ta kontakt med oss for å diskutere nærmere eller kontakt Connect Vest for en referansesjekk.

Søknad og mer informasjon finner du hos Connect Vest her.