Hvem?

Kunder

NEO Consulting sine kunder og samarbeidspartnere finner du blant følgende aktører:

 • Nasjonale, regionale og lokale helsemyndigheter i Norge og utlandet

 • Styre og ledelse i regionale og loka helseforetak (sykehus), primærhelseinstitusjoner, helseorganisasjoner og -leverandører

 • Privat og offentlig sektor

 • IKT og e-helse, medisinsk teknologi og digitalisering

 • Oppstartsselskaper og gründere innen helse

 • Internasjonale aktører

 • Ledende strategihus og ledende konsulenthus (eksempelvis "big four")

Nettverk

NEO Consulting samarbeider fra prosjekt til prosjekt, med utgangspunkt i utfordringens art. Vi er agnostiske og søker å finne den beste samarbeidspart i forhold til den konkrete problemstillingen. Vi samarbeidet i dag med:

 • Ledende konsulenthus og strategirådgivere

 • Ulike fagspesialister og nisjeleverandører

 • Ledende fagmiljø innen akademia og forskning

 • Enkeltpersoner med unik merittliste og kapabiliteter

 • Kompetanseklustre og oppstartsmiljøer

Dagfinn T. Hallseth

Partner, daglig leder

Dagfinn Hallseth er partner og leder av NEO Consulting. Han samarbeider med en rekke organisasjoner og ekspert i helsesektoren og brenner for utvikling av bærekraftige helsetjenester.

Med 25 års yrkeserfaring har Dagfinn opparbeidet seg bred nasjonal og internasjonal erfaring. Han har spesialisert seg på helsetjenestutvikling og strategi i helsesektoren etter mange år som leder og som strategisk rådgiver. Hans erfaring inkluderer strategi og styrearbeid, helsetjenestedesign, forretningsutvikling, teknologinnføring og digitalisering, økonomi, omstilling og prosjektledelse.

Fokuset inn mot helsesektoren tok fart rundt år 2000 da Dagfinn bodde i London og var strategisk rådgiver for PwCs globale helseledergruppe. Siden dette har hans hovedfokus vært helsesektoren og han har arbeidet inn mot alle landets regionale helseforetak, for private aktører i helsesektoren, for internasjonale aktører, inn mot helseministre, departementet og direktorat, og inn mot leverandører til helsesektoren. Han var i en årrekke vært ansvarlig for oppbyggingen av PwCs helsesatsing i Norge og var samtidig en del av PwC sin globale ledergruppe for Healthcare. I denne perioden var han også PwCs helseleder i Europa, Midtøsten og Afrika frem til han i 2018 etablerte NEO Consulting.

Mer om hans bakgrunn finner du her.

Eystein J. Hauge

Partner, styreformann

Eystein J. Hauge; MD, MBA, er partner og styreformann i NEO Consulting. Eystein J. Hauge er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han har i tillegg til medisinsk embetseksamen og plastikkirurgisk spesialitet en bachelorgrad i helseledelse fra BI, en MBA-grad fra NHH i strategisk ledelse og et diplom i Value based health care fra Harvard Business School. Han er under spesialisering i samfunnsmedisin.

Eystein J. Hauge har tidligere vært direktør og chief clinical advisor for PwC i Norge. Han har i PwC vært involvert i prosjekter som spenner over hele helsetjenesten; fra strategiarbeid, organisasjonsutvikling og ekstern kvalitetssikring til tunge management-for-hire posisjoner innen TSB-området og i kommunehelsetjenesten.

Som tidligere sjefslege og assisterende direktør i Volvat-gruppen har Eystein J. Hauge hatt hovedansvaret for selskapets medisinske kvalitet og internkontroll. Han hadde også en nøkkelrolle i det strategiske og operasjonelle arbeidet med å forbedre Volvats økonomiske resultater før morselskapet Capio AB ble børsnotert i Stockholm i juni 2015.

Før det var Eystein J. Hauge som medisinsk direktør og partner sentral i oppbyggingen av Teres Medical Group AS fra fem enkeltstående norske klinikker til 17 privatsykehus i de tre skandinaviske land. Også her hadde han ansvaret for den medisinske kvaliteten og internkontroll. Teres Medical Group AS ble kjøpt av konkurrenten Aleris AB i februar 2015.

Mer om hans bakgrunn finner du her.

Bjarte Ottesen

Seniorkonsulent


Eirik Tenfjord

Seniorkonsulent


NEO Consulting Strategic Advisory Board


Hvorfor NEO Strategic Advisory Board?

Siden 2018, har NEO Consulting bidratt i over 50 prosjekter, en rekke av dem med stor viktighet for våre samarbeidspartnere, for samfunnet og med potensial for å utvikle helsetjenestene i stort.

Gjennom vårt Strategic Advisory Board har våre kunder og samarbeidspartnere tilgang til noen av de fremste innenfor sine fagområder, og gjennom deres involvering styrker det våre leveranser.

Stener Kvinnsland

Leder, NEO Strategic Advisory Board

Professor emeritus Stener Kvinnsland leder av NEO Consulting sitt Strategic Advisory Board. Stener er tidligere leder for Haukeland Universitetssykehus - Helse Bergen og tidligere styreformann ved Oslo universitetssykehus (OUS) og ved Stavanger Universitetssykehus - Helse Stavanger, han ledet Kvinnslandutvalget og ledet norgeshistoriens største og mest komplekse offentlig kommisjon: Koronakommisjonen. Mer finner du her.

Gerd Kvale

Medlem NEO Strategic Advisory Board

Gerd Kvale er en norsk psykolog som i 2002 ble utnevnt til professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Kvale er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1982.

I 2019 ble hun direktør for det nyopprettede Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland Universitetssykehus.

Kvale forsker blant annet på angst- og tvangslidelser, og har gjennom hele karrieren vært opptatt av konsentrerte, virksomme behandlings format og sammenhenger mellom klinisk endring og basale biologiske mekanismer. Hun ledet OCD-teamet ved Haukeland sykehus fra opprettelsen i 2011 til 2019.

Kvale mottok i 2015 Psykologiforbundets pris for behandling av tvangslidelser.

I 2018 plasserte det amerikanske tidsskriftet Time Magazine Gerd Kvale og hennes kollega og samarbeidspartner Bjarne Hansen på listen over de 50 mest innflytelsesrike i verden innen helse. Kåringen var basert på Kvales og Hansens utvikling av en konsentrert, fire dagers behandling av tvangslidelser.

Sveinung Hole

Medlem NEO Strategic Advisory Board

Sveinung leder to av Norges største almene stiftelser som finansierer forskning ved norske universiteter og sykehus. Han har omfattende erfaring med bedriftsfinansiering og kapitalforvaltning, samt operativ ledelse av aktive eierfond, i sykehus, telekom, lokalisering av programvare, kjøp og salg av energi og han har vært gründer i medtek. I tillegg har han omfattende styreerfaring fra børsnotert og privateide selskaper og investeringsfond. Han har ledererfaring både fra Norge, Danmark, Irland og USA og jobbet internasjonalt siden 1991. Sveinung ledet også HelseOmsorg21 rådet på oppdrag fra helseministeren i to år og brukes som ressursperson i utvikling av helse- og næringspolitikk.

Sveinung har ledet store kunnskapsorganisasjoner og vært operativt ansvarlig for store og kompliserte endringsprosesser. Han har både etablert, fusjonert, kjøpt, solgt og lagt ned bedrifter. Vært leder, styreleder, styremedlem og investor både gjennom vekst, rasjonalisering og kriser. Sveinung har som leder rapportert til ledere og styrer i Norden, Europa og USA. I dag er han også ansvarlig for å forvalte en kapitalbase på ca 3 mrdNOK i alle aktivaklasser i Norden og globalt.

Hans spesialfelt er bedrifts- og næringsutvikling innen helse, og da særskilt forskningsbaserte bedrifter med store finansieringsbehov over lang tid med stort internasjonalt potensiale. Sveinung brenner for forskning og å bidra til å utvikle et bærekraftig helsevesen der ressurser, teknologi, arbeidsdeling og forventninger balanseres for å møte helseutfordringene de kommende tiårene byr på.