Hvem?

Kunder

NEO Consulting sine kunder og samarbeidspartnere finner du blant følgende aktører:

 • Nasjonale, regionale og lokale helsemyndigheter

 • Styre og ledelse av helseforetak, helseinstitusjoner, organisasjoner og -leverandører

 • Privat og offentlig sektor

 • IKT, medisinsk teknologi og digitalisering

 • Oppstartsselskaper og gründere

 • Internasjonale aktører

Nettverk

NEO Consulting samarbeider fra prosjekt til prosjekt, med utgangspunkt i utfordringens art. Vi er agnostiske og søker å finne den beste samarbeidspart i forhold til den konkrete problemstillingen. Vi samarbeidet i dag med:

 • Ledende konsulenthus og strategirådgivere

 • Ulike fagspesialister og nisjeleverandører

 • Ledende fagmiljø innen akademia og forskning

 • Enkeltpersoner med unik merittliste og kapabiliteter

 • Kompetanseklustre og oppstartsmiljøer

Partner, daglig leder

Dagfinn Hallseth er partner og leder av NEO Consulting. Han samarbeider med en rekke organisasjoner og ekspert i helsesektoren. Mer om hans bakgrunn finner du her.

Partner, styreformann

Eystein J. Hauge; MD, MBA, er partner og styreformann i NEO Consulting. Mer om hans bakgrunn finner du her.

© NEO Consulting AS


Postadresse: Venåsen 3, 5232 Paradis, Norway
Besøksadresse: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen


Org.nr. 921417837 MVA