Hvordan?

Basis

Følgende tre elementer er viktige for å møte de utfordringer helsesektoren står overfor og danner derfor grunnlaget for samarbeid med NEO Consulting:

  • Network: Utfordringene må løses gjennom nettverk i samarbeid mellom ulike aktører. Det må utvikles gjensidig tillit på tvers av tradisjonelle skillelinjer og mellom de rette aktørene og menneskene.

  • Excellence: Mange av utfordringene krever det beste av oss, og at dyktige mennesker drar i samme retning.

  • Ownership: Å føle eierskap til helheten og ta ansvar for sin del av dette er noe av det som kreves - av den enkelte og av offentlig og private aktører. NEO Consulting ønsker også å forplikte seg tydeliger gjennom selskapets fokus, prosjekter og gjennom å utvikle eierposisjoner.

Samarbeidsformer

NEO Consulting bygger på antagelsen om verdiutvikling gjennom langsiktige og tillitbaserte relasjoner. Typisk inngås strategiske og langsiktige avtaler. Avtalene kan delvis være knyttet til eierskap og verdiutvikling. Vi samarbeider for eksempel med:

  • Helsemyndigheter

  • Sykehus og primærhelseaktører

  • Private idelle

  • Investorer

  • Innovasjonsmiljø

  • Ledende konsulenthus

  • Strategirådgivere