Referanser

Noen eksempler på NEO Consultings prosjekter..


 • Strategisk utviklingsplan for en helseregion

 • Organisasjonsutvikling i et kommersialiseringsselskap, TTO

 • Helsetjenesteinnovasjon. Prosjektbistand til design og oppbygging av en ny aktør i helsesektoren med utgangpunkt i verdibasert helse.

 • Mentoring for startup selskap for digitale helsetjenester, psykiatri

 • Strategisk vurdering knyttet til helsesektoren og behovet for helse og omsorgstjenester

 • Sammenslåing av helseaktører. Strategisk rådgivning og utvikling av business case

 • Strategisk rådgivning neuroscience-selskap


Samarbeidsrelasjonene våre kjennetegnes av...


 • Langsiktige fremfor kortsiktige relasjoner

 • Verdifokuserte fremfor volumfokuserte konsulenttjenester

 • Fokus på kvalitet for å oppnå resultater

 • Integritet fremfor opportunisme

 • Energi og kreativitet