Referanser

Noen eksempler på NEO Consultings prosjekter..


 • Strategisk utviklingsplan for en helseregion
 • Organisasjonsutvikling i et kommersialiseringsselskap, TTO
 • Helsetjenesteinnovasjon. Prosjektbistand til design og oppbygging av en ny aktør i helsesektoren med utgangpunkt i verdibasert helse.
 • Mentoring for startup selskap for digitale helsetjenester, psykiatri
 • Strategisk vurdering knyttet til helsesektoren og behovet for helse og omsorgstjenester
 • Sammenslåing av helseaktører. Strategisk rådgivning og utvikling av business case
 • Strategisk rådgivning neuroscience-selskap


Samarbeidsrelasjonene våre kjennetegnes av...


 • Langsiktige fremfor kortsiktige relasjoner
 • Verdifokuserte fremfor volumfokuserte konsulenttjenester
 • Fokus på kvalitet for å oppnå resultater
 • Integritet fremfor opportunisme
 • Energi og kreativitet© NEO Consulting AS


Postadresse: Venåsen 3, 5232 Paradis, Norway
Besøksadresse: Media City Bergen, Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen


Org.nr. 921417837 MVA