NEO Mentoring

Mentorstøtte til gründerbedrifter

Helsesektorens bærekraft avhenger av at nye ideer realiseres. Så enkelt, så vanskelig. 

Derfor investerer vi i NEO deler av vår tid til å hjelpe oppstartsselskaper og gründere. Det å få tilgang til solid strategi- og gründererfaring, omfattende nettverk og spisskompetanse inn mot helsesektoren kan bety alfa og omega i en oppstartfase og i krevende tider. 

Vi har inngått samarbeid med Connect Vest og kan tilby strategisk mentorprogram

Dette er en del av mentorprogrammet til Innvasjon Norge. Ta kontakt med oss for å diskutere nærmere eller kontakt Connect Vest for en referansesjekk. 

Søknad og mer informasjon finner du hos Connect Vest her. 

Mentorstøtte til helseledere

Å være leder i helsesektoren er noe av det mest meningsfulle, men også krevende du kan være.  Mener vi. 

NEO Mentoring handler om å ha en å sparre med, en å lufte tankene med og en som er god til å strukturere problemstillinger. En man i fortrolighet kan drøfte det som plager en. En som kan gi nye ideer og inspirasjon. En som har lang erfaring, en som bryr seg og en som selv jobber "hands on" i sektoren. 

Dette er NEO Mentoring. Det er en tjeneste og en samarbeidsform en rekke ledere i helsesektoren har benyttet seg av benytter, og er en tjeneste vi med ydmykhet leverer til utvalgte samarbeidspartnere.