Hva?

Kompetanse og erfaring

NEO Consulting har tilgang til omfattende og dyp erfaring fra helsesektoren. Dette inkluderer erfaring fra

NEO Consulting tilnærmer seg problemstillingene strategisk og helhetlig,  men kompetansen hviler på konkrete og detaljerte erfaringer. Dette gir våre strategiske rådgivningstjenester et solid og realistisk fundament. 

Erfaringene spenner fra "Population Health" og helsepolitisk nivå, til styringstruktur, implementering og endring. Videre til selskaps-, foretaks- og avdelingsnivå, og helt ned til pasientforløp, den enkelte pasient og medarbeider, konkrete arbeidsprosesser, teknologiske løsninger og operative problemstillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Digitalisering, bærekraft, samhandling og verdibaserte helsetjenester er fire stikkord som  treffer mange av prosjektene våre. 


Tjenester

NEO Consulting arbeider gjennom langsiktige relasjoner og i nettverk og leverer følgende tjenester:

Kunder

NEO Consulting sine kunder og samarbeidspartnere finner du blant følgende aktører: