Hvem?

Hvem er vi?

NEO Consulting består av erfarne konsulenter med spisskompetanse innen helsetjenesteutvikling og strategisk utvikling i helsesektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Våre konsulenter har bred erfaring med teknologiinnføring og digitalisering i både offentlig og privat sektor, og har jobbet med økonomi og omstilling, innovasjon, endringsledelse og organisasjonsutvikling.


NEO Consultings Strategic Advisory Board består av helseledere og rådgivere med lang erfaring fra, og et sterkt engasjement for, helsetjenesteutvikling. Rådgiverne  bidrar med sin erfaring inn i prosjekter ved behov.

NEO Consultings nettverk

NEO Consulting samarbeider med en rekke kompetansemiljøer i ulike prosjekter. Vi velger vår samarbeidspart med utgangspunkt i utfordringens art. Vi er agnostiske og søker å finne den beste samarbeidspart i forhold til den konkrete problemstillingen. Vi samarbeider i dag med:

Våre konsulenter

Dagfinn T. Hallseth

Partner, daglig leder

Dagfinn Hallseth er partner og leder av NEO Consulting. Han samarbeider med en rekke organisasjoner og eksperter i helsesektoren, og brenner for utvikling av bærekraftige helsetjenester. 

Med 25 års yrkeserfaring har Dagfinn opparbeidet seg bred nasjonal og internasjonal erfaring. Han har spesialisert seg på helsetjenesteutvikling og strategi i helsesektoren etter mange år som leder og som strategisk rådgiver. Hans erfaring inkluderer strategi og styrearbeid, helsetjenestedesign, forretningsutvikling, teknologiinnføring og digitalisering, økonomi, omstilling og prosjektledelse. 

Fokuset inn mot helsesektoren tok fart rundt år 2000 da Dagfinn bodde i London og var strategisk rådgiver for PwCs globale helseledergruppe. Siden dette har hans hovedfokus vært helsesektoren og han har arbeidet inn mot alle landets regionale helseforetak, for private aktører i helsesektoren, for internasjonale aktører, inn mot helseministre, departementet og direktorat, og inn mot leverandører til helsesektoren. Han var i en  årrekke ansvarlig for oppbyggingen av PwCs helsesatsing i Norge og var samtidig en del av PwC sin globale ledergruppe for Healthcare. I denne perioden var han også PwCs helseleder i Europa, Midtøsten og Afrika frem til han i 2018 etablerte NEO Consulting. 

Mer om hans bakgrunn finner du her. 

Eystein J. Hauge

Partner, styreformann

Eystein J. Hauge; MD, MBA, er partner og styreformann i NEO Consulting. Eystein J. Hauge er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han har i tillegg til medisinsk embetseksamen og plastikkirurgisk spesialitet en bachelorgrad i helseledelse fra BI, en MBA-grad fra NHH i strategisk ledelse og et diplom i Value based health care fra Harvard Business School. Han er under spesialisering i samfunnsmedisin.

Eystein J. Hauge har tidligere vært direktør og chief clinical advisor for PwC i Norge. Han har i PwC vært involvert i prosjekter som spenner over hele helsetjenesten; fra strategiarbeid, organisasjonsutvikling og ekstern kvalitetssikring til tunge management-for-hire posisjoner innen TSB-området og i kommunehelsetjenesten.

Som tidligere sjefslege og assisterende direktør i Volvat-gruppen har Eystein J. Hauge hatt hovedansvaret for selskapets medisinske kvalitet og internkontroll. Han hadde også en nøkkelrolle i det strategiske og operasjonelle arbeidet med å forbedre Volvats økonomiske resultater før morselskapet Capio AB ble børsnotert i Stockholm i juni 2015.  

Før det var Eystein J. Hauge som medisinsk direktør og partner, sentral i oppbyggingen av Teres Medical Group AS fra fem enkeltstående norske klinikker til 17 privatsykehus i de tre skandinaviske land. Også her hadde han ansvaret for den medisinske kvaliteten og internkontroll. Teres Medical Group AS ble kjøpt av konkurrenten Aleris AB i februar 2015.

Mer om hans bakgrunn finner du her. 

Bjarte Ottesen

Seniorkonsulent

Bjarte Ottesen er Siviløkonom fra NHH og har bred erfaring i selskapsetablering, skalering, innovasjon og til å lede utvikling av nye tjenester innenfor e-helse. Med 15 år i bransjen som leder for Infodoc og PatientSky Norge har han ledet selskapene gjennom strategisk utvikling for å levere siste generasjon skytjenester til primærhelsetjenesten. Han har opparbeidet lang erfaring i endringsledelse og organisasjonsutvikling. Som daglig ledere i et mindre selskap med knappe 50 ansatte, har han også måtte være hands-on i mange prosesser, noe som har gitt en bred erfaring.

Bjarte har arbeidet innen etablering av en start-up, skalering og transaksjoner innenfor e-helse. 


Eirik Tenfjord

Seniorkonsulent

Eirik Tenfjord er siviløkonom fra NHH, i tillegg til å ha solid teknisk erfaring. Han har vært politisk rådgiver i kommunal sektor og strategirådgiver i spesialisthelsetjenesten. Eirik supplerer sin kompetanse innen strategi og governance med dyp og detaljert innsikt i digitalisering og virksomhetsarkitektur. 

Helene-Christin Skaarnes

Administrasjonssjef

Helene-Christin Skaarnes er utdannet fagoversetter fra Universitetet i Agder. Hun jobbet 20 år i oversetterbransjen både som oversetter, korrekturleser og prosjektleder for store internasjonale aktører før hun begynte å jobbe i administrasjonen på Haukeland Universitetssjukehus der hun jobbet tett på toppledelsen i mange år

NEO Consulting Strategic Advisory Board


Hvorfor NEO Strategic Advisory Board?

Siden 2018, har NEO Consulting bidratt i over 70 prosjekter, en rekke av dem med stor viktighet for våre samarbeidspartnere, for samfunnet og med potensial for å utvikle helsetjenestene i stort. 

Gjennom vårt Strategic Advisory Board har våre kunder og samarbeidspartnere tilgang til noen av de fremste innenfor sine fagområder, og gjennom deres involvering styrker det våre leveranser. 

Stener Kvinnsland

Leder, NEO Strategic Advisory Board

Professor emeritus Stener Kvinnsland er leder av NEO Consulting sitt Strategic Advisory Board. Stener var administrerende direktør for Haukeland Universitetssykehus - Helse Bergen HF og er tidligere styreformann ved Oslo universitetssykehus (OUS) og ved Stavanger Universitetssykehus - Helse Stavanger, han ledet Kvinnslandutvalget samt norgeshistoriens største og mest komplekse offentlig kommisjon, Koronakommisjonen. Mer finner du her. 

Gerd Kvale

Medlem NEO Strategic Advisory Board

Gerd Kvale er en norsk psykolog, som i 2002 ble utnevnt til professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Kvale er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1982.

I 2019 ble hun direktør for det nyopprettede Bergen Center for Brain Plasticity ved Haukeland Universitetssykehus.

Kvale forsker blant annet på angst- og tvangslidelser, og har gjennom hele karrieren vært opptatt av konsentrerte, virksomme behandlingsformat og sammenhenger mellom klinisk endring og basale biologiske mekanismer. Hun ledet OCD-teamet ved Haukeland sykehus fra opprettelsen i 2011 til 2019.

Kvale mottok i 2015 Psykologiforbundets pris for behandling av tvangslidelser.

I 2018 plasserte det amerikanske tidsskriftet Time Magazine Gerd Kvale og hennes kollega og samarbeidspartner Bjarne Hansen, på listen over de 50 mest innflytelsesrike i verden innen helse. Kåringen var basert på Kvales og Hansens utvikling av en konsentrert, fire dagers behandling av tvangslidelser.

Sveinung Hole

Medlem NEO Strategic Advisory Board

Sveinung Hole leder to av Norges største allmenne stiftelser som finansierer forskning ved norske universiteter og sykehus. Han har omfattende erfaring med bedriftsfinansiering og  kapitalforvaltning, samt operativ ledelse av aktive eierfond, i sykehus, telekom, lokalisering av programvare, kjøp og salg av energi, og han har vært gründer i medtek. I tillegg har han omfattende styreerfaring fra børsnotert og privateide selskaper og investeringsfond. Han har ledererfaring både fra Norge, Danmark, Irland og USA, og har jobbet internasjonalt siden 1991. Sveinung ledet også HelseOmsorg21-rådet på oppdrag fra helseministeren i to år, og brukes som ressursperson i utvikling av helse- og næringspolitikk.

Sveinung har ledet store kunnskapsorganisasjoner og vært operativt ansvarlig for store og kompliserte endringsprosesser. Han har både etablert, fusjonert, kjøpt, solgt og lagt ned bedrifter. Han har vært leder, styreleder, styremedlem og investor både gjennom vekst, rasjonalisering og kriser. Sveinung har som leder rapportert til ledere og styrer i Norden, Europa og USA. I dag er han også ansvarlig for å forvalte en kapitalbase på ca. 3 mrd. NOK i alle aktivaklasser i Norden og globalt.

Hans spesialfelt er bedrifts- og næringsutvikling innen helse, og da særskilt forskningsbaserte bedrifter med store finansieringsbehov over lang tid med stort internasjonalt potensiale. Sveinung brenner for forskning og å bidra til å utvikle et bærekraftig helsevesen der ressurser, teknologi, arbeidsdeling og forventninger balanseres for å møte helseutfordringene de kommende tiårene byr på.