Hvordan?

Basis

Følgende tre elementer er viktige for å møte de utfordringer helsesektoren står overfor og danner derfor grunnlaget for samarbeid med NEO Consulting:

Samarbeidsformer

NEO Consulting bygger på antagelsen om verdiutvikling gjennom langsiktige og tillitbaserte relasjoner. Typisk inngås strategiske og langsiktige avtaler. Avtalene kan delvis være knyttet til eierskap og verdiutvikling. Vi samarbeider for eksempel med