NEO Consulting

Løsningene på helsesektorens utfordringer finnes ved å kombinere

Network Excellence Ownership

Derfor ble NEO Consulting AS grunnlagt. Selskapet skal gjennom strategisk rådgivning og langsiktig samarbeid bygge bro

  • mellom ulike aktører i helsesektoren, og

  • mellom dagens utfordringer og fremtidens løsninger.

Ambisjonen er å utvikle et unikt, spisset og høykompetent nettverk av konsulenter, med fokus på helsesektoren.

Vår visjon er at NEO Consulting skal være markedets fremste strategiske rådgivningsmiljø for helsetjenesteutvikling.

Selskapet arbeider med offentlige så vel som private aktører i helsesektoren, på myndighets- så vel som på virksomhetsnivå, både med primær- og spesialisthelsetjenesten. Noen av våre samarbeidspartnere er store og komplekse organisasjoner, andre er små, spennende start-ups. Fellesnevneren er at de deler vår ambisjon og visjon om å gjøre en positiv og signifikant forskjell i helsesektoren.

Bakgrunn og ambisjon

Kompetanse og tjenester

Konsulenter, kunder og nettverk

Samarbeid og relasjoner

Prosjekter og resultater

Mer om NEO Consulting

Aktuelt fra NEO Consulting